VELKOMMEN TIL NETTSIDEN FOR ANDELSLANDBRUK I NORGE!

Andelslandbruk er en form for direkte omsetning der omsetning og dialog foregår direkte mellom gårder og forbrukere. Det unike med ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for eksempel for ett år av gangen, og deler risikoen for årsvariasjoner i avlingene. Som andelshavere i årsproduksjonen kan forbrukerne delta i planlegging av gårdsdriften.

Oikos – Økologisk Norge har ansvaret som nasjonal koordinator for andelslandbruk, på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Prosjektet som sikrer at vi kan bidra med informasjon, foredrag, veiledning og bistand for andelslandbruk varer fra 2015 – 2016.

Ønsker du å starte et andelslandbruk? For å komme i gang anbefaler vi Håndboken for å starte andelslandbruk som kan bestilles på Oikos sine nettsider. Oikos koordinerer også nettverket av andelslandbruk i Norge. Vi bistår i erfaringsutveksling og informasjonsdeling. Vi arrangerer kurs og arrangerer årlige nettverkssamlinger. Oversikten over andelslandbruk i Norge finnes her

Ta kontakt med fungerende prosjektleder Marte Guttulsrød på marte.g@oikos.no hvis du er interessert i å starte et andelslandbruk eller er journalist og interessert i å skrive om temaet.

Nye bilder

Nettverkssamling for andelslandbruk 2016

Velkommen til Nettverksamling for andelslandbruk i Norge 2016!

Samlingen finner sted fredag 24. juni kl. 09.30 – 17.00 på Sentralen i Oslo sentrum. Den er primært for etablerte andelslandbruk, ressurspersoner og alle som er i oppstartsfasen eller vurderer å starte opp. OBS: Påmeldingsfrist 17. juni, meld deg på her

VeierlAndelsbruk

Hei!

Interessert i andelslandbruk på Veierland i Vestfold? www.veierlandelsbruk.org er under oppstart, og vil gjerne høre fra interessenter.

Bodø andelslandbruk utvider

På årsmøte ble det vedtatt å utvide Bodø Andelslandbruk med en avdeling på Rønvikjordene i tillegg til eksisterende åker på Fenes. Disse ligger ca 10 km fra hverandre. Andelshavere får dermed mulighet til å velge hvilken åker de ønsker skal være sin basisåker, og flere får en åker i sitt nærområde.

Det åpnes for 85 andeler på Fenes og 50 på Rønvikjordene i 2016.

Gartner søkes til nytt andelslandbruk på Evje Gård

Søker etter gartner/leder for andelslandbruk på Evje Gård i Sigdal

Evje Gård har 200da økologisk dyrket Debiogodkjent jord. Jordbruksarealet er drevet økologisk fra 1999. Gården ligger sørvestvendt mot Soneren i Sigdal kommune (ca 1,5 time med bil fra Oslo). I tillegg til økologisk gårdsdrift med dyrking av opprinnelige kornsorter for levering til Økologisk Spesialkorns mølleanlegg i Sigdal har vi en permakulturhage som forsyner gården med grønnsaker til eget bruk. Gården har egne kurslokaler hvor vi har kontinuerlige kursopplegg for Aikido og Pilates/Yoga/Stretching samt retreats med personlig utviklings fokus.

Markvandring på Øverland andelslandbruk 9. juni

Er du interessert i å starte opp et andelslandbruk på din gård? Kanskje du lurer på hvordan det fungerer i praksis før du starter og har lyst til å la deg inspirere av hva de har fått til på Norges eldste andelslandbruk?

Oikos – Økologisk Norge og Øverland andelslandbruk arrangerer et åpent besøk for bønder eller andre som vurdere å starte et andelslandbruk 9. juni kl. 14 – 16.

Andelslandbruk på agendaen i Vest-Agder

Andelslandbruk – det nærmeste du kommer å være bonde, uten å være det

Fra onsdag 27. mai – fredag 29. mai vil andelslandbruk stå på dagsorden flere steder i Vest-Agder. Prosjektleder Alexandra Devik i Oikos – Økologisk Norge, vil delta på flere informasjonsmøter og også besøke interesserte gardbrukere. Se hele programmet HER og se lenker for program til de forskjellige arrangementene på Nettsiden til Fylkesmannen i Vest-Agder.

Bodø andelslandbruk har skiftet nettadresse

Nå før vekstsesongen er ordentlig i gang har Bodø andelslandbruk skiftet nettadresse og fått ny nettside. Riktig nettside er:

www.bodoandelslandbruk.no

Det første andelslandbruk i Sande er i gang

Informasjonsmøte om oppstart av Søndre Ve andelsgård, onsdag 29. april kl 19:00

Vil du bli din egen bonde og høste grønnsaker som er dyrket uten sprøytemidler og kunstgjødsel direkte fra åkeren?

Nettverkssamling 24. april

Oikos – Økologisk Norge inviterer til bønder, gartnere, daglig ledere og andre sentrale personer fra andelslandbrukene i Norge til nettverksamling på Bygdøy kongsgård.

Små bruk - store muligheter

Det er ikke størrelsen det kommer an på – med kreativitet finnes mange spennende produksjons- og omsetningsløsninger for lokalmat. Det fikk en gruppe nordmenn på tur i Frankrike oppleve nylig. Blant annet besøkte vi flere andelslandbruk.

Les teksten fra turen på Oikos sine hjemmesider

Kurs i småskala- og økologisk grønnsaksdyrking 20. og 21. mars 2015

Dette er et innføringskurs i dyrking av småskala grønnsaker med økologiske metoder.

Kursholdere er Tom Harald Eckell, gartner ved Århus andelsgård og Hege Sundet, rådgiver Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

Håndbok for andelslandbruk

Det er viktig at oppstart av andelslandbruk blir best mulig. Oikos – Økologisk Norge har derfor skrevet en håndbok med gode råd og de viktigste fallgruvene man bør unngå.

Utviklingen av nye andelslandbruk i Norge går raskt. Mange bønder og forbrukere ønsker å samarbeide for å finne løsninger som gagner dem begge.

Buer andelsgård i Stokke, Vestfold, inviterer til oppstartsmøte 21. mars

NYTT Møte for de som skal starte opp med andelslandbruk.

Det var en enorm interesse for å delta på det første møte arrangert 2. mars. Alle fikk derfor ikke plass. Vi arrangerer derfor et nytt møte med samme tema og agenda 16. mars.

Andelslandbruk er blitt et kjent konsept i Norge det siste året, og stadig flere ønsker å starte opp. Modellen er fortsatt relativt ny i Norge, og den er også ganske annerledes enn eksisterende løsninger.

Informasjonsmøte Nes gård

Nes gård utenfor Fredrikstad inviterer til informasjonsmøte 28. februar.

Interessert i økologiske småplanter?

De Haes gartneri på Jevnaker har oppal av økologiske planter til salgs. Dette kan være interessant for flere av andelslandbrukene. De skriver:

Til Andelsgårdsbruk i Norge!

Grette andelsgård, Horten. Oppstartsmøte 26. februar

SPYDBERG, Informasjonsmøte på Grøtjern gård

Vi inviterer til informasjonsmøte om andelslandbruk i Spydeberg 9. februar.

Ville du like å høste økologiske grønnsaker rett fra åkeren?

Gartner søkes til andelslandbruk i Ås

Dysterjordet andelslandbruk SA er nylig stiftet og starter opp på Dyster gård i Ås, Akershus sesongen 2015. Andelslandbruket søker gartner til en spennende arbeidsplass hvor gartneren får være med i oppstartsfasen av et nytt prosjekt.

foto: www.dysterjordet.no

Kurs i oppal av småplanter

Landbruk Nordvest SA arrangerer kurs

Dette kurset gir god teoretisk og praktisk kunnskap om oppal av småplanter til bruk i økologisk dyrkning. Med andre ord passer det utmerket for andelslandbrukene.

Solhatt økologisk hagebruk

Solhatt økologisk hagebruk har nå 2015 frøsortimentet tilgjengelig for bestilling. Solhatt er heløkologisk og tilbyr et mangfold av sorter som passer perfekt for andelslandbrukene.

Studietur, Små bruk - store muligheter

Studietur til Frankrike/Nice 22. februar til 27. februar 2015

Oppland Bonde- og Småbrukarlag arrangerer studietur i samarbeid med Yvonne Tonnaer med fokus på utviklingsmuligheter for små bruk. Kortreist matproduksjon med omsetning gjennom andelslandbruk, felles utsalgssteder og egen foredling.

Hagetunnel til ditt andelslandbruk?

Haygrove Hagetunnel

Myhrene selger hagetunneler fra Sylling.

Andelslandbruk Norge

Følges av 150 medlemmer.

Andelslandbruk Norge er drevet av en kjernegruppe med interesse for utvikling av andelslandbruk (CSA – Community Supported Agriculture) i Norge. Ønsker du å vite mer om andelslandbruk, eller vurderer du å starte opp andelslandbruk, må du gjerne ta kontakt med kjernegruppa. Oikos – Økologisk Norge har også en kontaktperson som kan være behjelpelig med informasjon og veiledning. Mer om sonen

Origo Andelslandbruk Norge er en sone på Origo. Les mer
Annonse